Nyheter

Leif Garph ny styrelseordförande i Annordia

Vid en extra bolagsstämma i Annordia AB valdes Leif Garph till ny styrelseordförande. Hans bidrag kommer att bli värdefullt för Annordias fortsatta utveckling och expansion i Norden.

Leif Garph har över 40 års erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från rollen som vd för Sparbössan Fastigheter AB som han lämnade vid årsskiftet 2020/21. Under sina 12 år på Sparbössan byggde han upp ett fastighetsbestånd värt drygt fyra miljarder kronor, inklusive tre hotellfastigheter i Stockholms innerstad. Dessförinnan var Leif Garph vice vd vid Vasakronan och chef för region Stockholm, affärsområdeschef på Skandia Fastigheter och vd för Korbe Fastigheter.

Leif Garph är civilingenjör inom fastighetsekonomi från KTH samt studier i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Leif Garph är även styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Student Bostäder SSSB och styrelseledamot i Svenska Bostadsfonden Management AB respektive Svenska Bostadsfonden Institution AB.

”Vi är oerhört glada över att rekrytera Leif Garph som styrelseordförande. Han tillför stor kompetens inom hela fastighetsområdet, inte minst inom fastighetstransaktioner där hans bidrag kommer att bli värdefullt. Leif Garphs erfarenhet och kunnande från rollen som hotellfastighetsägare kommer också att bli mycket betydelsefull i vår rådgivning till aktörer inom hotellfastighetsbranschen”, säger Annordias VD Hans Åke Petersson.