Nyheter

Nyhetsbrev #3 2015

I detta nyhetsbrev summerar vi storstadskommunernas utveckling under årets tio första månader. Vi tittar närmare på vad som karaktäriserar Stockholms hotellmarknad och vilka trender som är heta just nu. Vår VD Hans Åke Peterson avslöjar dessutom ett flertal spännande hotellprojekt.

Nyhetsbrev #3 2015