Nyheter

Operatör sökes till Uppsala

Annordia agerar exklusiv rådgivare till Klövern med att rekrytera en operatör till deras hotellprojekt i centrala Uppsala. Archus har ritat en tiovåningsbyggnad om 9 975 kvm och 170-240 rum som kan bli stadens nya landmärke.

Klövern äger fastigheterna Kungsängen 10:1 och 10:2 som utgörkvarteret Suttung i centrala Uppsala. De vill utveckla och förtäta kvarteret, bland annat genom att bygga på två våningsplan på en befintlig kontorsbyggnad samt uppföra en ny hotellbyggnad.Kvarterets nya detaljplan vann laga kraft den 21 oktober 2010.

Kvarteret Suttung har ett av Uppsalas främsta hotellägen. Uppsala Centralstation ligger i direkt anslutning till kvarteret och endast 600 meter bort ligger Uppsala Konsert & Kongress. Det mesta av vad staden har att erbjuda i form av shopping, restauranger, barer, sevärdheter och nöjen finns också inom gångavstånd.

Hotellbyggnaden har ritats av Archus och fått ett starkt arkitektoniskt uttryck. Med sina tio våningar kommer hotellet inte bara vara väl synligt och sticka ut från omgivningenutan också ha alla förutsättningar för att ge gästerna en fantastisk utsikt över staden.

Annordia har tagit fram ett förslag till hotellets utformning. Det innebär i korthet en total bruttoarea om 9 775 kvm och 200 rum, varav 95 procent varierar från 18-23 kvm. Entréplanet innehåller bland annat möteslokaler och en stor restaurang som vetter ut mot centralstationen, medan en skybar och relaxavdelning har placerats högst upp i byggnaden.

Kontakta oss gärna för mer information.