Nyheter

Swedish Hotel Investment Guide

Vi har till följd av det ökade intresset för den svenska hotellmarknaden utvecklat en informationsbroschyr tillsammans med Business Sweden och Stockholm Business Region.

Broschyren riktar sig främst till internationella operatörer och investerare, men är även av intresse för redan etablerade aktörer. Det stora intresset för hotell och hotellfastigheter beror till stor del på att beläggningsgraden och prisnivån på många orter har utvecklats väl, samtidigt som flertalet fastighetsägare har insett de många fördelar som följer med ägande av hotellfastigheter.

Stockholm utmärker sig som den mest attraktiva platsen för nyetableringar av hotell just nu, vilket inte minst har noterats hos oss. Stockholmsregionen växer kraftigt på alla fronter med ökad turism och ett snabbväxande näringsliv. Utvecklingen är även positiv för regionens hotellmarknad, som enligt Hans Åke Petersson, VD på Annordia, har uppmärksammats bland både svenska och internationella hotellinvesterare.

Broschyren belyser flera aspekter av den svenska marknaden som är av intresse för både internationella och svenska aktörer. Till exempel presenteras en ranking av Sveriges största varumärken och operatörer tillsammans med en kartläggning av stora hotellfastighetsägare. Därtill studeras marknadsutvecklingen i Sveriges tre största städer som följs av en prognos för respektive marknad.

Du kan ladda ned rapporten här.