Nyheter

Vår VD Hans Åke i dagens Fastighetssverige

Vi är glada att kunna dela Fastighetssveriges intervju med vår VD Hans Åke Petersson, som handlar om hans syn på den aktuella och framtida situationen på hotellmarknaden i Sverige. Som vi berättade häromdagen var intresset stort för förvärvet av STF Göteborg City och generellt ser vi nu mer aktivitet på marknaden, i takt med att vaccineringen fortskrider och smittspridningen går ned.

När vi blickar framåt är det privatmarknaden som kommer att fortsätta att växa.

– Mellan 2010 och 2019 så ökade privatmarknadens andel av sålda rum från 37 procent till 48 procent på riksnivå och det är rimligt att tro att den andelen kommer att öka ytterligare, säger Hans Åke.

Även affärsresandet kommer att återhämta sig till nivåerna före Covid-19, även om det kommer ta längre tid än för privatresandet. Affärsresor som sträcker sig över flera dagar och inkluderar hotellövernattning kommer att vara utmanande att ersätta med digitala format, vilket är den viktigaste anledningen till att vi håller oss positiva till en återhämtning.

Läs hela artikeln här: (För Fastighetssveriges prenumeranter)

https://www.fastighetssverige.se/artikel/hotellnestorn-inget-tapp-pa-affarssidan-efter-pandemin-trots-minskat-resande-39962