Nyheter

Vi önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År.

Ett prövningens år är snart till ända, men även i de mörkaste av tider finns det ljusglimtar att hålla fast vid.  Ekonomins återhämtning är i full gång och det finns tydliga indikationer på att hotellmarknadens återhämtning kommer att vara snabb när väl restriktionerna och uppmaningarna kring resande, möten och hemarbete hävs.

De stora fastighets- och byggbolagen fortsätter med sina hotellprojekt och många hotelloperatörer söker fortfarande expansionsmöjligheter. Det finns en morgondag, och med vaccinets intåg kanske den inte behöver vara alltför många månader bort. Om 2020 var året då en pandemi plötsligt och obarmhärtigt slog undan förutsättningarna för besöksnäringen, låt då 2021 bli året då vårt inneboende sociala behov fick den åter att lyfta.

Med detta sagt, vill vi på Annordia önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Hans Åke Petersson
VD, Annordia


Ett historisk tufft hotellår

Hotellåret 2020 har på alla sätt varit dramatiskt. Coronapandemins inverkan på resande och hotellmarknader runt om i världen saknar motstycke i modern tid. Den svenska hotellmarknaden hade fram till pandemin slog till haft fem fantastiska år med en tillväxt på historiskt höga nivåer. Optimismen för den framtida utvecklingen var stor och 2020 inleddes starkt. En viss nedgång kom i början av mars i och med att smittspridning av Covid-19 började i Europa. Från och med mitten av mars, när Sverige fick sitt första dödsfall samtidigt som smittspridningen ökade, sjönk efterfrågan på hotellboende dramatiskt. 

Oron för smitta i kombination med restriktioner och rekommendationer från den svenska regeringen och svenska myndigheter ledde till att resandet tvärbromsade. Storstäderna drabbades hårdast, dels till följd av sitt större beroende av utländska gäster, dels till följd av beroendet av attraktioner, evenemang och möten som ställdes in. Efterfrågan var fortsatt mycket svag efter mars men läget började långsamt att förbättras när smittspridningen minskade under sommaren. Under hösten förbättrades läget men återhämtningen stannade tvärt av när en andra våg av smittspridning började i november. Läget vid slutet av året är nu lika svagt som under mars och april. 

Hopp om en stark återhämtning

Trots det utsatta läget finns det anledning till tillförsikt. Det faktum att vaccinering mot viruset har kommit igång runt om i världen och bedöms starta i Sverige i början av nästa år inger hopp. Dock kommer inte resandet att ta fart så länge de restriktioner och uppmaningar kring resande, möten och hemarbete ligger kvar. I dagsläget är osäkerheten kring när dessa kan komma att tas bort fortfarande stor. Vår bedömning är dock att det sker till sommaren när en stor del av befolkningen i Sverige och världen har vaccinerats. Då finns det goda förutsättningar för en tydlig återhämtning. 

Det finns framförallt två starka skäl till detta. Det första är den svenska hotellmarknadens mycket tydliga koppling till utvecklingen i den svenska ekonomin. Den ekonomiska återhämtningen är redan i full gång och prognoserna för 2021 och 2022 förutspår stark tillväxt. Mot den bakgrunden är förutsättningen för en snabb återhämtning på den svenska hotellmarknaden god. Det andra skälet är att det kommer att finns en stor önskan för människor runt om i världen att resa när möjligheten väl ges igen. Det kommer också att ge en markant draghjälp i återhämtningen.

Björn Arnek,
Chefsekonom, Annordia


Nya medarbetare under 2020 stärker vårt erbjudande 

Vi är oerhört glada att under året som gått knutit till oss Fredrik Utheim, Head of Valuation & Analysis och Philip Rist, MRICS, Director. Rekryteringarna är ett led i Annordias fortsatta expansion i Norden och bidrar till att stärka vårt fullservice-erbjudande som rådgivare inom hotellfastighetssektorn.

Fredrik Utheim, Phil Rist-72dpi

Ny prenumerationstjänst lanseras 2021

Vi ser ett behov av fördjupad, bearbetad och lättöverskådlig information för befintliga uppdragsgivare och nya kundgrupper med intresse i hotellmarknaden. Prenumerationstjänsten ska bidra med vägledning inför beslut kring investeringar i hotellfastigheter, koncept- och affärsutveckling, hyresförhandlingar med mera.
Håll utkik!