Projekt

Bromma Blocks

Med Annordia som rådgivare har NCC tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Biz Apartment för ett lägenhetshotell med 175 rum i Bromma Blocks, beläget vid infarten till Bromma flygplats. Hotellet planeras att invigas under hösten 2021.

Fastigheten kommer även att innehålla kontor och handel. Totalt att blir hela fastigheten cirka 50 000 kvadratmeter stor.

Annordias uppdrag påbörjades 2016 för ICA Fastigheter. Först utvärderades de marknadsmässiga förutsättningarna för ett nytt hotell vid Bromma Blocks, därefter togs ramarna för hotellkonceptet fram och till sist bedömdes hyran som en hotelloperatör förväntades kunna betala för lokalerna. Därefter påbörjades rekryteringen av en operatör till hotellet, först för ICA Fastigheter och sedan fortsatt tillsammans med NCC i samband med att de förvärvade projektet.