Projekt

Göteborg Skår 40:2

Annordia var rådgivare till Regio och Grandab vid förvärvet av fastigheten Skår 40:2 i Göteborg, på vilken ett nytt hotell med 215 rum kommer att byggas. Det har ett strategiskt viktigt läge intill Liseberg och omges av stora utvecklingsprojekt såsom Lisebergs vattenpark, Liseberg Grand Curiosa Hotel och upplevelsecentret World of Volvo. Hotellet kommer att drivas av Svenska Stadshotell AB.