Projekt

Gothia Towers + One

Svenska Mässan Stiftelse planerar att utöka sitt hotell Gothia Towers + One i Göteborg med ett fjärde torn, som ska innehålla ytterligare 400 rum.

Idag har hotellet cirka 1 200 rum och är Nordens största. Det nya tornet kommer att ha 40 våningar och bli 140 meter högt. När det står klart 2025 kommer Gothia Towers + One erbjuda cirka 1 600 rum.

I samband med planeringen gav Svenska Mässan Stiftelse Annordia i uppdrag att utföra en marknadsanalys med tillhörande prognos över Göteborgs kommuns hotellmarknad. I uppdraget ingick även att lämna synpunkter på den konceptuella inriktningen för utbyggnaden av Gothia Towers + One.