Projekt

Grow Hotel

Till hösten 2018 öppnar det nya Grow Hotel intill Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Annordia var rådgivare åt Humlegården vid rekryteringsprocessen.

Under 2015 utförde Annordia på uppdrag av Humlegården en etableringsstudie för ett nytt hotell i Solna Strand. Humlegården hade initialt identifierat två tomter som ansågs möjliga för en hotelletablering. I detta skede bedömde Annordia att förutsättningarna för ett hotell var goda och en lägesrekommendation gavs. Den inledande marknadsstudien följdes sedan upp med en fullskalig etableringsstudie där konceptframtagning och hyresbedömning ingick.

Under 2015-2016 följdes etableringsstudien upp med en operatörsrekrytering. Resultatet blev ett 20-årigt hyresavtal mellan Humlegården och Time Hotel Group. Hotellet kommer att ha 176 rum och beräknas öppna till hösten 2018.