Projekt

Helsingborg 2017

Under 2017 utförde Annordia en marknadsanalys av Helsingborgs hotellmarknad, på uppdrag av Helsingborgs Stad.

Studien syftar till att utvärdera upptagningsområdets förutsättningar för ett utökat rumsutbud samt belysa hotellmarknadens historiska utveckling. Utifrån detta framställs en marknadsprognos med bedömning om kommunens framtida kapacitetsbehov.

Rapporten avses vara tillgänglig för allmänheten och eventuella intressenter på Helsingborgs hotellmarknad.