Projekt

Hotel Diplomat, Stockholm

Annordia var rådgivare till Anders Bodin Fastigheter vid förvärvet av fastigheten med Hotel Diplomat i Stockholm.

Anders Bodin Fastigheter har förvärvat fastigheten Klippan 10 på Strandvägen 7 i Stockholm. Fastigheten omfattar 5 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta och inrymmer Hotel Diplomat med 130 rum, möteslokaler samt restaurang och bar.

Säljare är familjen Malmström som har ägt fastigheten sedan 1917 och som kommer att fortsätta driva hotell och restaurang genom ett tjugoårigt hyresavtal.