Projekt

Hotell i Sundsvall

Annordia utförde under 2017 en etableringsstudie för att undersöka de marknadsmässiga förutsättningarna för ett nytt hotell i Sundsvalls stadshus. Castellum var uppdragsgivare. Förutom en översiktlig marknadsanalys omfattade studien även framtagande av ett konceptförslag inklusive lokalprogram samt beräkning av det tilltänkta hotellets hyresbetalningsförmåga under en tioårsperiod.

Enligt konceptförslaget får hotellet 152 dubbelrum, varav 44 i stadshuset och 138 i en ny huskropp som uppförs i Stadshusparken. Hotellets rekommenderade faciliteter
innefattar en restaurang, en kombinerad lobbybar och café, fyra möteslokaler och ett gym. Därutöver omfattar hotellet de befintliga faciliteterna i stadshuset med vissa justeringar och tillägg. Hotellets totala lokalarea uppgår enligt konceptförslaget till drygt 7 500 kvadratmeter.

Det nya hotellet planeras att öppnas den 1 januari 2020.