Projekt

Telegrafberget i Nacka

Ett nytt hotell planeras vid Telegrafberget i Nacka. Det planerade hotellet blir beläget precis intill vattnet vid Telegrafberget. Här växer ett attraktivt bostadsområde fram med 350 bostäder med storslagen utsikt över Stockholms inlopp.

Under 2017 utförde Annordia på uppdrag av HSB Bostad en etableringsstudie för ett nytt hotell vid Telegrafberget. Den inledande marknadsstudien följdes sedan upp med en fullskalig etableringsstudie där konceptframtagning och hyresbedömning ingick. Konceptförslaget togs fram i samarbete med HSB Bostad och Ahlqvist & Almqvist Arkitekter och omfattar 99 rum, 8 möteslokaler, restaurang och bar samt ett unikt spa i ett intilliggande bergrum. Enligt förslaget får hotellet en total lokalarea om cirka 4 433 kvadratmeter.