Projekt

Hotellrapporten Göteborg

Annordia har tagit fram en hotellrapport över utbud och efterfrågan på hotellmarknaden i Göteborgsregionen, på uppdrag av Göteborg & Co och Business Region Göteborg.

Rapporten beskriver regionens befintliga utbud och presenterar planerade nya hotell, samt analyserar historisk utveckling av efterfrågan. Vidare görs en bedömning av den framtida utvecklingen på marknaden, med hänsyn till den pågående pandemin.

Rapporten belyser pandemins kort- och långsiktiga effekter på efterfrågan på hotelltjänster i Göteborgsregionen. Osäkerheten kring marknadens återhämtning är stor, speciellt avseende affärsresandet. Efterfrågan från privatresenärer väntas emellertid återhämtas snabbare och fortsätta att växa.

Läs rapporten här:

https://goteborgco.se/wp-content/uploads/2021/04/Annordia-Goteborgsregionen-Hotellrapport-2021.pdf