Projekt

Hotellrapporten 2020

På uppdrag av Invest Stockholm, Stockholms stads officiella organ för investeringsfrämjande, har Annordia tagit fram en hotellrapport över utbud och efterfrågan av kommersiellt boende i Stockholm.

Hotellrapporten omfattar bland annat en analys av hotellmarknaden under de senaste tio åren och en kartläggning av befintliga och planerade hotell. Vidare innehåller rapporten en prognos av efterfrågan på hotellboende i Stockholms Stad under perioden 2020-2024.

Annordias bedömning är att det behövs 2 000 fler rum i Stockholms Stad, utöver de troliga framtida etableringarna, för att behålla beläggningsgraden på omkring 71 procent.

Läs rapporten i sin helhet här:

https://www.investstockholm.com/globalassets/invest/reports/stockholm-hotellrapporten-2020-lr-spread-eng.pdf

Rapporten färdigställdes innan Coronaviruset (Covid-19) hade börjat få en tydlig global spridning. Pandemins långsiktiga konsekvenser för hotellmarknaden är osäkra. Historiskt har utvecklingen av resandet snabbt återhämtat sig efter olika typer av kriser och fortsatt att
växa enligt tidigare positiva trender. Sammantaget har dock risken ökat väsentligt för att utvecklingen blir sämre än den prognos fram till 2024 som görs i rapporten.