Projekt

Hotellprojekt i Visby

Annordia har utfört en hyresbedömning och byggrättsvärdering av ett nytt potentiellt hotell i området Inre hamnen i Visby. Uppdragsgivare var Region Gotland och arbetet genomfördes under 2019.

Området Inre hamnen ligger i Visby innerstad och omfattas idag främst av parkeringsytor och service till gästhamnen. Inom området finns även nattklubben Kallis, kongressanläggningen Wisby Strand och Uppsala universitets Gotlandscampus. Området planeras att utvecklas med kontor, handel, restauranger och hotell. Storleken på hotellet planeras bli 4 000 kvadratmeter.