Projekt

Järfälla kommun

Annordia har under 2019 utfört en marknadsanalys av hotellmarknaden i Järfälla kommun. Uppdragsgivare var Järfälla Näringsliv som är ett helägt dotterbolag till Järfälla kommun.

Studien syftade till att utreda marknadsförutsättningarna för ny hotellkapacitet i Järfälla kommun. Rapporten innehåller bland annat en kartläggning av befintligt och framtida hotellutbud, analys av lokala faktorer som driver efterfrågan samt en prognos över hotellmarknadens framtida utveckling.