Projekt

Järfälla kommun

Annordia har under 2019 genomfört en översiktlig marknadsanalys av Järfälla kommun. Uppdragsgivare var Järfälla Näringsliv som är ett helägt dotterbolag till Järfälla kommun.

Studien syftar till att utreda förutsättningarna för nya hotell i Järfälla kommun. Rapporten innehåller bland annat en analys av hotellmarknadens historiska utveckling samt en prognos med bedömning av hotellmarknadens nyckeltal framåt i tiden.