Projekt

Lydmar Hotel

Vi var rådgivare till fastighetsägaren Sparbössan som tillsammans med ägaren Per Lydmar sökte efter en ny ägare till Lydmar Hotel. Vi ansvarade för försäljningsprocessen, tog fram ett urval av lämpliga ägare till rörelsen samt medverkade i förhandlingar och avslut.

Investorägda Grand Hôtel vann till slut förhandlingarna och blev delägare till 80 procent av rörelsen Lydmar Hotel. Grand Hôtel var ett mycket naturligt val av ägare, eftersom båda hotellen arbetar inom samma kundsegment och kan nyttja viktiga synergieffekter då de är grannar på Blasieholmen i Stockholm.

Processen pågick under våren 2013 och Grand Hôtel förvärvade verksamheten den 1 juli samma år.