Projekt

Clarion Hotel i Södertälje

Med Annordia som rådgivare har Stadsrum Fastigheter tecknat ett hyresavtal med Winn Hotel Group om ett nytt hotell som ska uppföras vid Marenplan i centrala Södertälje. Hotellet kommer att uppgå till cirka 8 600 kvadratmeter och innehålla omkring 200 rum, 6 konferenslokaler samt restaurang, bar och uteservering mot Marenviken.

Winn Hotel Group kommer att driva hotellet med varumärket Clarion Hotel i egenskap av franchisetagare till Nordic Choice Hotels. Hotellet planeras att öppna hösten 2023.

Annordias uppdrag för Stadsrum Fastigheter inleddes under våren 2018. Först utvärderades marknadsförutsättningarna för ett nytt hotell på platsen, därefter utvecklades ett lämpligt hotellkoncept och avslutningsvis bedömdes hyran som en hotelloperatör förväntades kunna betala för lokalerna. På så sätt fick Stadsrum Fastigheter ett gott beslutsunderlag redan från början och som nu avslutats med rekryteringen av en stark hyresgäst.