Tjänster

Hyresbedömning

Vi har lång erfarenhet av att utföra hyresbedömningar av såväl existerande hotell och mötesanläggningar som av etableringsprojekt. Våra utlåtanden har ett stort förtroende bland ledande finansinstitut, revisionsbolag och jurister där kraven på tillförlitlighet och integritet är höga.
Hyresbedömningarna används exempelvis som underlag vid kreditgivningsbeslut, transaktioner,
fastighetsvärderingar och tvister av olika slag.

Lokalhyran för hotell och mötesanläggningar är ett resultat av den omsättning och lönsamhet som kan genereras i lokalerna. Eftersom varje objekt är unikt kan det inte värderas enligt allmänna schabloner. För att vara tillförlitlig måste hyresbedömningen utgå ifrån det enskilda objektets specifika förutsättningar.
Det kräver god marknadskännedom, branschspecifik kunskap och insyn i nytecknade hyresavtal – kompetenser som givetvis finns hos Annordia.