Tjänster

Operatörsrekrytering

Annordia rekryterar operatörer till planerade och befintliga hotell i Norden. Vi leder och samordnar hela rekryteringsprocessen, från den inledande behovsanalysen till förhandling och avtalsskrivning. Med tanke på operatörs-avtalens långa löptider är det avgörande för hotellfastighetens värdeutveckling att hitta rätt operatör, det gäller såväl koncept och kompetens som finansiell styrka.

Vårt omfattande nätverk ger oss ett rikt urval av potentiella operatörer. Ofta kan vi presentera nya, spännande koncept och varumärken som är obekanta för den typiske fastighetsägaren. Detta gäller särskilt internationella operatörer. Eftersom vi vanligtvis kan identifiera och utvärdera ett större antal starka aktörer blir konkurrensen om fastigheten större, vilket påverkar såväl hyressättning som avtalsvillkor positivt.

Operatörsavtal för hotell är inte bara icke-standardiserade och betydligt mer komplexa än motsvarande för kontor och handel. Fallgroparna är många och det är inte ovanligt att operatörerna har ett informationsövertag gentemot fastighetsägaren. Vår medverkan neutraliserar den situationen. Vi har upprättat många avtal och har god insyn och kunskap kring nytecknade avtal och marknadshyror. Det är ett resultat av vår långa rad av framgångsrika rekryteringar.