Nyheter

Annordias hotellprognos 2020

Trots att den ekonomiska tillväxten bedöms bli relativt svag i Sverige under 2020 räknar vi med att tillväxten i belagda hotellrum på den svenska hotellmarknaden blir två procent. Privatsegmentet fortsätter att stå för tillväxten i efterfrågan med stöd av svag svensk krona och fortsatt låga räntor.

Utbudet av disponibla hotellrum bedöms också öka med runt två procent, motsvarande drygt 2 000 fler disponibla hotellrum i genomsnitt under året. Liknande tillväxt i efterfrågan och utbud ger oförändrad beläggningsgrad under 2020.

Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum bedöms mot bakgrund av den höga beläggningsgraden och en normal prisökningstakt i ekonomin att öka med runt två procent. Oförändrad beläggningsgrad och högre genomsnittlig logiintäkt per belagt rum ger en ökningstakt på RevPAR med cirka två procent 2020.

Annordias hotellprognos 2020.pdf