Nyheter

Hotel Market Update Mar/24

Hotellmarknadsstatistiken för Sverige i januari 2024 jämfört med motsvarande månad föregående året visar en stark utveckling av flera nyckeltal. Mer specifikt, ökade både antalet belagda rum och den totala intäkten med cirka 1,7 procent. Dessutom ökade antalet tillgängliga rum med 2,3 procent. Dock minskade både RevPAR och beläggningsgraden med cirka 0,6 procent respektive 0,6 procentenheter jämfört med januari 2023.

Bland de makroekonomiska nyckeltalen fortsatte förtroendeindikatorn för företag att öka, även om den nuvarande nivån fortfarande är relativt låg. Arbetslösheten nådde 8,1 procent efter 15 månader med kontinuerlig tillväxt.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Mart/24.pdf