Nyheter

Hotellmarknadens konjunkturbarometer April 2020

Covid-19-pandemin har slagit stenhårt mot den svenska hotellnäringen. Nedgången i efterfrågan på hotellrum från mitten på mars och framåt saknar motstycke historiskt. Oron för att smittas i kombination med olika restriktio­ner och rekommendationer från den svenska regeringen och svenska myndig­heter har lett till den mycket kraftiga nedgången i efterfrågan. 

Hotellföretagens förväntningar på efterfrågan det närmaste halvåret är mycket negativa. Det säsongsrensade nettotalet låg på -51, vilket är det klart lägsta värde som uppmätts sedan Konjunkturinstitutet började redovisa hotellbranschen 2003. 

99 procent av hotellföretagen anger att lönsamheten är dålig. Det är extremt men knappast förvånande. Har man inga gäster har man inga intäkter. Hotellens mycket svaga förväntningar på efterfrågan syns också i förväntningarna på försäljningspriserna. Över 80 procent av hotellföretagen förväntar sig sänkta försäljningspriser det närmaste kvartalet. 

95 procent av hotellföretagen har minskat sin personal under det senaste kvartalet. Eftersom det inte finns någon efterfrågan på arbetskraft så finns det följdaktligen inte heller någon brist på arbetskraft.  Andelen hotellföretag som anger brist på personal har därmed sjunkit till 0.

Ladda ner pdfen här

Hotellmarknadens konjunkturbarometer April 2020.pdf