Nyheter

Hotellmarknadens konjunkturbarometer November 2022

Under det tredje kvartalet 2022 var efterfrågan på hotellrum i Sverige fortsatt stark. Belagda rum var 5 procent högre och det genomsnittliga hotellrumspriset 16 procent högre än under motsvarande period 2019. Trots den goda utvecklingen har hotellföretagen blivit allt mer pessimistiska om framtiden. Bland annat angav 5 av 10 hotellföretag att de förväntar sig en minskning av efterfrågan på deras tjänster nästkommande sex månader och endast 1 av 4 hotellföretag förväntar sig höjda priser på hotelltjänster på tre månaders sikt.

Man får dock ha i åtanke att de sänkta förväntningarna kommer från ett läge där efterfrågan på hotellrum och hotellrumspriset är på en hög nivå sedan hotellmarknadens kraftiga återhämtning efter pandemin. Fortsättningsvis kan denna nedgång härledas till den nuvarande makroekonomiska situationen med ett osäkert konjunkturläge. Redan under detta kvartal har dock andelen företag med dålig lönsamhet ökat, från 8 till 15 procent jämfört med föregående kvartal.

Endast 2 av 10 hotellföretag angav att de beräknar att öka antalet anställda på tre månaders sikt, vilket bidragit till att den upplevda personalbristen minskat. Denna utveckling kan också till viss del härledas till hotellföretagens sänkta framtidsförväntningar.

Ladda ner rapporten här:
Hotellmarknadens konjunkturbarometer November 2022.pdf