Tjänster

Marknadsanalys

Annordia utför etableringsstudier, marknadsanalyser och speciellt anpassade utredningar som är specifikt utformade efter uppdragsgivarens behov.

Med etableringsstudier minimeras risken för felaktiga investeringar eftersom de svarar på om, och i så fall hur, en etablering bör genomföras. Marknadsanalyser ger en fördjupad insikt om specifika förhållanden på marknaden, till exempel enskilda segment, konkurrenter och etableringslägen. Effektiv riskminimering inför ett projekt kan bara uppnås med ett gediget beslutsunderlag, oavsett om uppdraget gäller en hotelletablering, hyresförhandling eller förändring av befintlig verksamhet.

Sedan 1991 har vi utfört analyser av hotell, restauranger och mötesanläggningar på uppdrag av byggentreprenörer, fastighetsägare, banker, kommuner och investerare. Det har givit oss en unik insyn i enskilda anläggningars nyckeltal, hyresnivåer och såväl framgångsfaktorer som problemområden. Tillsammans med djup branschkunskap och lokal marknadskännedom har vi därför goda möjligheter att kunna erbjuda rätt expertis för just era behov.