Tjänster

Konceptutveckling

Annordia utarbetar koncept för hotell och mötesanläggningar som är väl förankrade i marknadens förutsättningar och optimerade för verksamheten.

Vi har varit involverade i hundratals projekt och vet vad som krävs för att skapa en produkt som kan generera bra avkastning över tid. Vi skapar helhetskoncept från grunden för etableringsprojekt och vi optimerar befintliga koncept och planlösningar. Konceptutvecklingen baseras alltid på en analys av marknaden och fastigheten samt vad som efterfrågas av potentiella operatörer.

Våra konceptförslag innehåller ett lokalprogram med en beskrivning över de faciliteter som bör ingå, hur de bör dimensioneras samt var de bör placeras för att drift, logistik och gästernas upplevelse ska optimeras. Kritiska flöden och funktionssamband lyfts också fram. Dessutom rekommenderas anläggningens positionering, kvalitetsnivå och övergripande utformning. Det är i planeringsstadiet som förutsättningarna för en lyckad investering avgörs. Med vårt underlag får arkitekter och projektutvecklare rätt förutsättningar att förverkliga ägarens ambitioner.