Tjänster

Köp- & säljrådgivning

Annordia erbjuder rådgivning vid köp och sälj av hotellfastigheter och driftsbolag. Med vår specialisering inom hospitality-sektorn är vi i en unik position att hjälpa våra kunder med transaktionsrådgivning.
Vi har ett omfattande och förtroligt kontaktnät av operatörer, fastighetsägare och investerare som löpande söker nya investeringsobjekt. Vi har också rätt kompetens för att optimera tillgångens värde inför försäljning samt reducera risknivån vid ett förvärv.

Som transaktionsrådgivare till säljaren tar vi ett helhetsansvar, skräddarsyr försäljningsprocessen och identifierar värdeskapande utvecklingsåtgärder för att realisera tillgångens fulla potential. Vid köprådgivning kan vi skapa trygghet i investeringen genom att bistå med djupanalyser, riskbedömningar och värdeutlåtanden, samt vara stöd i förhandlingen fram till avslut. Vi utför också aktiv prospektering inom hospitality-sektorn för att identifiera lämpliga förvärvsobjekt.