Tjänster

Värdering

Annordia utför fastighets- och företagsvärderingar inom hospitality-sektorn. Med vår branschkompetens och marknadskännedom särskiljer vi oss från övriga värderingsbolag. Vi är hotellspecialister, inte generalister som kanske bara värderar ett fåtal hotell per år. Därmed har vi en djup förståelse för värdets underliggande drivkrafter och tillgång till omfattande data att luta oss mot.

Då omsättningsbaserade hyresavtal är norm på den nordiska marknaden, är värdet på hotellfastigheter nära relaterat till den verksamhet som bedrivs. Både hotellfastigheter och driftsbolag bör därför värderas av aktörer med specialistkompetens inom hotellbranschen. Beroende på budget och behov kan vi tillhandahålla olika former av värderingsutlåtanden skräddarsydda för att passa era krav. Vi värderar inte bara befintliga hotell, utan även planerade och pågående etableringsprojekt. Oavsett situation ger de ett fullgott underlag till ert beslut.


Phil_Rist_MRICS_Annordia

Philip Rist, Director, MRICS. RICS-certifierad värderare och medlem i Samhällsbyggarna. 15 års erfarenhet inom värdering av hotellfastigheter i EMEA-regionen och tidigare erfarenhet från CBRE, Colliers och DTZ.

KONTAKTPERSON: PHILIP RIST, DIRECTOR, MRICS
EMAIL OCH TELEFON: PHILIP.RIST@ANNORDIA.COM +46 76 312 19 56